شمردن سلامت آزمایش پیشگیری اخبار پزشکی

شمردن: سلامت آزمایش پیشگیری اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی علیه کشور عزیزمان ایران اعلام جنگ نخواهیم کرد / دبیرکل اتحادیه عرب

دبیرکل اتحادیه عرب با بیان این‌که “امکان آن وجود دارد که پرونده‌ی نقش کشور عزیزمان ایران در منطقه را به شورای امنیت انتقال دهیم”، گفت: اکنون علیه کشور عزیزمان ا

علیه کشور عزیزمان ایران اعلام جنگ نخواهیم کرد / دبیرکل اتحادیه عرب

دبیرکل اتحادیه عرب: علیه کشور عزیزمان ایران اعلام جنگ نخواهیم کرد

عبارات مهم : ایران

دبیرکل اتحادیه عرب با بیان این که “امکان آن وجود دارد که پرونده ی نقش کشور عزیزمان ایران در منطقه را به شورای امنیت انتقال دهیم”، گفت: اکنون علیه کشور عزیزمان ایران اعلام جنگ نخواهیم کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از روسیاالیوم، احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب در آخر نشست ضدایرانی قاهره، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: در بیانیه نهایی این نشست، دخالت های کشور عزیزمان ایران در منطقه از جمله در عربستان و بحرین را محکوم کردیم و به مساله موشک های بالستیک پرداختیم.

علیه کشور عزیزمان ایران اعلام جنگ نخواهیم کرد / دبیرکل اتحادیه عرب

وی ادامه داد: امکان آن وجود دارد که مساله دخالت های کشور عزیزمان ایران در منطقه را به شورای امنیت انتقال یافته کنیم.

وی افزود: امیدواریم که رفتارهای کشور عزیزمان ایران عوض کردن کند و این خبر به برادران مان در کشور عزیزمان ایران برسد که کشورهای عربی از آن ها بسیار ناراحت هستند.

دبیرکل اتحادیه عرب با بیان این‌که “امکان آن وجود دارد که پرونده‌ی نقش کشور عزیزمان ایران در منطقه را به شورای امنیت انتقال دهیم”، گفت: اکنون علیه کشور عزیزمان ا

ابوالغیط در ادامه با بیان این که تمام کشورهای عربی از جمله لبنان از رفتارهای کشور عزیزمان ایران ناراضی هستند، مدعی شد: این مساله وقت زیادی خواهد برد لیکن کشور عزیزمان ایران به تازگی این اقداماتش را انجام نداده است و به دنبال توسعه طلبی و سیطره است ولی کشورهای عربی به این موضع کشور عزیزمان ایران پاسخ خواهند داد.

وی گفت: ما در مرحله ی کنونی علیه کشور عزیزمان ایران اعلام جنگ نخواهیم کرد، کشورهای عربی با کشور عزیزمان ایران نخواهند جنگید و نشانه از این نشست محکوم کردن کشور عزیزمان ایران است.

واژه های کلیدی: ایران | ایرانی | ایرانی | اتحادیه عرب | کشورهای عربی | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs